Anten90 header advertisement
کمیته انضباطی نسبت به اظهارنظرها در مورد احکام کمیته واکنش نشان داد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که بهتر است کادر فنی، مربیان و به صورت کلی دست اندرکاران فهیم فوتبال به دنبال صدور آرا انضباطی درباره تیم های دیگر اظهار نظر نکرده و با مسولیت شناسی نگاه خود را برای پیشرفت تیم خود معطوف کنند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص اظهارنظرها در خصوص احکام کمیته توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش به گزارش آنتن90 و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با توجه به مطالبی که در سطح افکار عمومی درباره احکام انضباطی مطرح شده، بعضا مشاهده می شود برخی از اعضای باشگاهها از صدور حکمی ابراز رضایت و گروه دیگری اظهار نارضایتی در سطح رسانه ها می کنند.

روشن است رضایت دسته ای یا عدم رضایت افراد دسته دیگر از ماهیت هر حکم انضباطی است و بهتر است کادر فنی، مربیان و به صورت کلی دست اندرکاران فهیم فوتبال به دنبال صدور آرا انضباطی درباره تیم های دیگر اظهار نظر نکرده و با مسولیت شناسی نگاه خود را برای پیشرفت تیم خود معطوف کنند.

همچنین اظهارنظر درباره تیم های دیگر نه تنها حرفه ای نبوده بلکه تاثیری در روند صدور رای ندارد و صرفا باعث ایجاد شائبه در فضای مجازی می گردد

برچسب ها

انضباطیدربارهاظهارنظرهافدراسیونفوتبال
نظر شما در مورد : کمیته انضباطی نسبت به اظهارنظرها در مورد احکام کمیته واکنش نشان داد

*

*

*