Anten90 header advertisement

علیرضا اشرف سرپرست روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره حضور یحیی گل محمدی همراه با فرهاد مجیدی در فدراسیون فوتبال برای پیگیری بازی دربی اظهار داشت:

اگر قرار باشد سرمربیان دو تیم پیگیر برگزاری یا برگزار نشدن این بازی باشند به فدراسیون فوتبال نمی روند بلکه این موضوع را از طریق سازمان لیگ پیگیری می کنند.

وی افزود:

یحیی گل محمدی هم امروز به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نرفته و باشگاه پرسپولیس درباره برگزاری بازی دربی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی در تاریخ ۵ شهریور تابع نظر سازمان لیگ است. اگر قرار باشد این بازی در همین تاریخ برگزار شود ما از سازمان لیگ تبعیت می کنیم در غیر این صورت باز هم به نظر این سازمان احترام می گذاریم.

سرپرست روابط عمومی سازمان لیگ توضیح داد:

اگر برخی بخواهند اینگونه خبرسازی کنند ما هم دنبال پیگیری قانونی و حقوقی این حاشیه سازی و شایعات هستیم.

برچسب ها

پرسپولیسفدراسیونفوتبالپیگیریدربارهسرپرستباشگاهقانونیبرگزاریبرگزاریحیی گل محمدی
نظر شما در مورد : سرپرست روابط عمومی باشگاه پرسپولیس گفت: گل محمدی هیچ جلسه ای در فدراسیون فوتبال نداشته است و ما هم این حاشیه سازی ها را به شکل قانونی پیگیری می کنیم.

*

*

*