Anten90 header advertisement

بابک مرادی که در این فصل بعد از جدایی فولاد خوزستان راهی ماشین سازی شده بود، در فاصله ۴۸ ساعت بعد از پایان لیگ نوزدهم با حضور در سازمان لیگ قراردادش را یک طرفه فسخ کرد.

بابک مرادی هافبک ماشین سازی که در قراردادش بند دریافت مالی وجود داشت، با توجه به حدنصاب نرسیدن این موضوع، قراردادش را فسخ کرد و اکنون به عنوان بازیکن آزاد در انتظار پیشنهادات برای حضور در تیم دیگری خواهد بود.

البته باید دید باشگاه ماشین سازی در این قبال چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا این فسخ با اعتراض آنها همراه خواهد شد یا خیر.

برچسب ها

باشگاهقراردادش
نظر شما در مورد : هافبک تکنیکی ماشین سازی با حضور در سازمان لیگ قرارداد خود با این باشگاه را فسخ کرد.

*

*

*